Głównym surowcem do produkcji ogniw fotowoltaicznych

panele słoneczne poznań
Głównym surowcem do produkcji ogniw fotowoltaicznych jest wafel krzemowy, lecz nie amorficzny, ale krystaliczny.

Pojedyncze ogniwo jest w stanie wygenerować prąd o mocy 1-6,97 W.

W celu maksymalizacji uzyskiwanych efektów, ogniwa łączone są w moduły fotowoltaiczne (grupy ogniw w urządzeniu).
Ogniwa są najczęściepanele słoneczne poznań .

Widok do druku:

panele słoneczne poznań