O pożyczkach

Dodane: 06-11-2014 06:45
O pożyczkach Pożyczki pod zastaw są dobrą formą szybkiego pożyczania. lombard szczecin prezentujemy informacje związaną z tematem pożyczek.

b

Trudno stwierdzić, ze pożyczanie pieniędzy do banku na taki cel jest sensowny. Trzeba pamiętać, że przez resztę roku będziemy to spłacać. Albo i dłużej, w zależności od czasu kredytowania. Jeśli więc możesz...sobie pozwolić na pożyczkę, to może korzystniej byłoby co miesiąc odłożyć określoną kwotę - powinniśmy uzyskać spory budżet, bo nie zapominajmy, że na pożyczaniu pieniędzy bank zarabia.

Trzeba spełniać swoje marzenia, ale warto też dobrze przemyśleć, co się opłaca zrobić. Samodyscyplina w oszczędzaniu naprawdę się opłaca. Zanim weźmiesz kredyt na tegoroczny wyjazd, pomyśl czy nie lepiej pojechać za rok, ale za własne pieniądze.


Jak pożyczać?

Krótko mówiąc - firmy mają naprawdę pod górkę. Łatwiej o pożyczkę będzie pracownikowi, zatrudnionemu na umowę o pracę, niż właścicielowi tej firmy. To jest paradoks, ale niestety prawdziwy.

Żeby młodzi Polacy mogli zakładać firmy i inwestować w swój biznes, go rozwijając, potrzebny jest dostęp do kapitału. Mało kto ma wystarczające środki, jest to bardzo trudna do pokonania bariera. Często jednak kończy się to wzięciem pożyczki w wątpliwej instytucji, z niesamowicie wysokim oprocentowaniem. Nie może tak być, ale nie zanosi się, na zmianę zasad przez banki. Wręcz przeciwnie - z każdym rokiem wymagania dla przedsiębiorców są coraz bardziej wyśrubowane.


Co to jest kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny ? kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych.

Warunkiem uzyskania kredytu inwestycyjnego jest pozytywny wynik prowadzonej przez bank analizy ekonomiczno-finansowej kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Udzielając kredytów inwestycyjnych, bank zwykle wymaga udziału własnego przedsiębiorstwa, co redukuje ryzyko kredytowe ponoszone przez bank. Większe kredyty inwestycyjne często mają formę kredytów konsorcjalnych.

Kwota kredytu może zostać przekazana kredytobiorcy od razu w całości. Kredyt inwestycyjny może także być wypłacany w transzach lub mieć formę linii kredytowej. W pierwszym przypadku uruchamianie kolejnych transz jest zwykle warunkowane spełnieniem zobowiązań umownych. W drugim przypadku ? linii kredytowej ? umowa kredytowa nie precyzuje obowiązujących terminów i kwot wypłat środków.

Kredyt inwestycyjny udzielany jest na ogół na dłuższe okresy, a schematy spłat mogą być następujące:

równe raty kapitałowe, co jest równoważne malejącym ratom sumarycznym, gdyż odsetki są naliczane od coraz niższego kapitału;
równe raty sumaryczne (raty annuitetowe).

W zależności od umowy z bankiem, istnieje też możliwość jednorazowej spłaty kapitału w dacie zapadalności kredytu (ang. bullet repayment) lub przyjęcie nieregularnego schematu spłat kapitału, ustalonego indywidualnie dla danego kredytu.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_inwestycyjny