Radzimy jak raportować do BDO i KOBIZE szybciej

bez względu na wielkość, musi zgłaszać do KOBIZE wszystkie wytwarzane przez siebie odpady, które następnie będą przekazywane do BDO w celu opracowania rac

Radzimy jak raportować do BDO i KOBIZE szybciej Obsługa KOBIZE

Podmioty te pomagają im śledzić wytwarzanie

Firmy zawsze były świadome swojej ochrony środowiska, jednak wraz z nowymi regulacjami rządowymi staje się to coraz ważniejsze.

Każda firma, bez względu na wielkość, musi zgłaszać do KOBIZE wszystkie wytwarzane przez siebie odpady, które następnie będą przekazywane do BDO w celu opracowania rac