nagrzewnica master z odprowadzeniem spalin

Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy

nagrzewnica master z odprowadzeniem spalin
We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody. Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego z przetworzenia paliwa w jednym, s.