nagrzewnica master z odprowadzeniem spalin

nagrzewnica master z odprowadzeniem spalin

Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy

We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody. Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy – jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego z przetworzenia paliwa w jednym, sDodane: 23-05-2019 04:27

Powrót do pełnej wersji: nagrzewnica master z odprowadzeniem spalin